Sähköisiä oppimisympäristöjä Yhteiskoulussa

Sähköinen oppiympäristö eli verkossa opiskelemisen mahdollisuus otettiin käyttöön Hämeenkyrön Yhteiskoulussa vuonna 2011, jolloin osa opettajista kävi tähän liittyvän koulutuksen. Sähköinen oppiympäristö on käytössä suuressa osassa oppilaiden opetusta ja mahdollistaa sen, että oppilaat saavat tietoa nopeasti ja kätevästi. 

Sähköisesti oppiminen yleistyy ensi vuoden uuden opetussuunnitelman myötä, koska laki velvoittaa käyttämään sitä enemmän. Oppilaita se helpottaa, sillä opettajat voivat tehdä oppilaille sopivia tehtäviä ja kokeita, ja niitä voi tehdä muuallakin kuin koulussa. Sähköisesti oppiminen tuo myös vähemmän kuluja vuosi vuodelta, sillä koulukirjat maksavat, mutta sähköistä materiaalia voi tehdä itse.

Hämeenkyrön Yhteiskoulu on useita kouluja edellä sähköisen materiaalin käytössä. Käyttö oli aluksi hankalaa opettajille ja myös oppilaille salasanojen ja sivustojen käytön opettelemisen vuoksi, mutta sähköiset oppimisympäristöt helpottavat opettajien työtä mm. yhteisen materiaalien käytössä. Vanhentuneita juttuja on helppo muokata, voi pitää sähköisiä kokeita ja voi työskennellä ja tarkistaa töitä melkein missä tai milloin vaan.

Verkosta oppilaat saavat tietoja esimerkiksi esitelmiin, oppivat lähdekritiikkiä ja sinne voi tehdä tehtäviä. Alkuhankaluuksien jälkeen sen käyttö on huomattavan helppoa ja yksinkertaista. Sähköisessä oppiympäristössä käytetään usein yleisiä nettisivuja mm. Wikipediaa, Yleä ja YouTubea, Kahoottia. Myös opettajien tekemiä sivuja käytetään, kuten Äidinkielen huoltoasemaa ja Äikkäverkkoa, jonka äidinkielen opettajat tekivät sähköiseen oppiympäristöön kouluttautumisessa.

Sähköisesti oppiminen on oppilaiden mukaan parempi tapa opiskella kuin kirjojen avulla. Tavanomaisia ongelmia sähköisessä oppiympäristön käytössä ovat yhteys-, kirjautumisongelmat ja laitteiden, kuten tietokoneiden, vähäisyys koulussa. Yhteiskoulussa pitäisi olla enemmän laitteita käytettävissä, sillä tietokoneiden hakemiseen kuluu aikaa ja ne saattavat olla varattuina jollekin muulle luokalle. Asia pitäisi korjata ja saada lähes joka luokkaan käyttövalmiiksi laitteita, kuten koneita tai tablet-tietokoneita. Opettajia myös huolestuttaa se, että oppilaiden lukutaito saattaisi jäädä vähemmälle sähköisen oppimateriaalin lisääntymisen jälkeen. On myös havaittu, että levottomuus on lisääntynyt oppitunneilla, kun nettiä on alettu käyttää opiskelemiseen. Myös puhelimia käytetään netissä opiskeluun, mutta kaikilla ei ole sellaiseen käyttöön soveltuvaa laitetta. Esimerkiksi puhelimilla on helppo hakea tietoja tai pelata luokan kesken Kahoot -peliä.

Haastattelimme juttua vartan Anna Uusiniittyä ja Jukka Koposta.

Eetu, Ilmari ja Lassi, 8C