Ohjeita opettajalle

Hyvin järjestetty aineenopetus voi olla samalla mitä parhainta kielenopetusta. Mikä tahansa aineenopetus ei kuitenkaan tue oppijoiden kielitaidon kehitystä. Pahimmillaan oppilas ajelehtii oppitunnilta toiselle ilman, että hän on ymmärtänyt kuulemastaan tai lukemastaan kovinkaan paljon.” (Maahanmuuttaja opetusryhmässäni, OPH 2011)

Suomea toisena kielenä opiskeleva oppilas tuottaa helposti aineenopettajalle ylimääräistä päänvaivaa niin opetuksen suunnittelussa kuin arvioinnissakin. Tälle sivulle on koottu linkkejä, joihin kannattaa tutustua jokaisen, jonka ryhmässä opiskelee S2-oppilas. Lisätietoa ja ohjeita saa myös äidinkielenopettajilta.

Maahanmuuttaja opetusryhmässäni

SOPPI – Suomeksi oppimassa

Kielitaidon taitotasojen kuvausasteikko

Opettajan muistilista

Maahanmuuttajaoppilaan integrointi (työpaja 8.8.2017)

Papunetin materiaalia S2-opetukseen

OPH:n S2-materiaalit eri oppiaineisiin