Ohjeita opettajalle

Hyvin järjestetty aineenopetus voi olla samalla mitä parhainta kielenopetusta. Mikä tahansa aineenopetus ei kuitenkaan tue oppijoiden kielitaidon kehitystä. Pahimmillaan oppilas ajelehtii oppitunnilta toiselle ilman, että hän on ymmärtänyt kuulemastaan tai lukemastaan kovinkaan paljon.” (Maahanmuuttaja opetusryhmässäni, OPH 2011)

Suomea toisena kielenä opiskeleva oppilas tuottaa helposti aineenopettajalle ylimääräistä päänvaivaa niin opetuksen suunnittelussa kuin arvioinnissakin. Tälle sivulle on koottu linkkejä, joihin kannattaa tutustua jokaisen, jonka ryhmässä opiskelee S2-oppilas. Lisätietoa ja ohjeita saa myös äidinkielenopettajilta.

SOPPI – Suomeksi oppimassa

Opettajan muistilista

Maahanmuuttajaoppilaan integrointi (työpaja 8.8.2017)

Papunetin materiaalia S2-opetukseen

Monikielisen oppijan matkassa – ohjeita eri oppiaineisiin

HiMa – historiaa maahanmuuttajille

OPH – aikuisten perusopetuksen materiaalit (MA, YH, HI, BG)

Ainesta on BI, GE, HI materiaali maahanmuuttajille

Toimivia käytänteitä monikieliselle oppitunnille

Kielitietoinen matematiikan opetus

Kiitäjät kotopolulla (materiaalissa tehtäviä esim. yhteiskuntaopin opetukseen)

Verkkomateriaaleja suomenoppijoille

Selkokeskus – selkokielistä materiaalia ajankohtaisista asioista